Muzeum vojenských dějin – Vojenský historický ústav (německý: Heeresgeschichtliches Museum – Militärhistorisches Institut) ve Vídni je hlavním muzeem rakouských ozbrojených sil. Dokumentuje historii rakouských vojenských záležitostí prostřednictvím široké škály exponátů zahrnujících především zbraně, zbroje, tanky, letadla, uniformy, vlajky, obrazy, medaile a čestné odznaky, fotografie, modely bitevních lodí a dokumenty. 

Muzeum je vhodné pro pořádání slavnostních příležitostí, například gala večeří.

Quick contact


For more information about the menu, events, tours, etc. please contact:

Ing. Jindřich Chytráček

+420 602 363 904 jindrich.chytracek@golem.cz