Rokokový zámek s výraznou fasádou pochází z let 1745-1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Marie Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto sňatkem vznikl šlechtický rod Colloredo-Mannsfeld, který zde pobýval do II. sv. války. V roce 1942 byl zámek vyvlastněn nacisty, v roce 1945 připadl státu.

V roce 1998 je navrácen spolu s francouzským a anglickým parkem do soukromého vlastnictví. Současným majitelem je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Zámek Dobříš

nám. Svobody 1

263 01 Dobříš

Rychlý kontakt


Pro více informací o nabídce jídel, realizaci akcí, prohlídek prostor apod. kontaktujte:

Ing. Jindřich Chytráček

+420 602 363 904 jindrich.chytracek@golem.cz