Hrad je zařazený na seznam světového dědictví UNESCO.  Španělský sál, Rudolfova galerie, Rothmayerův sál, Nové salony, Míčovna a Jízdárna mohou být využity ke komerčním účelům.

Španělský sál Pražského hradu – dlouhý 43 m, široký 21 m a vysoký 12 m, se nachází v Severním křídle Nového paláce na II. nádvoří Pražského hradu v sousedství Rudolfovy galerie. Byl vybudován na přání císaře Rudolfa II. v letech 1602–06 podle projektu G. M. Filippiho jako prostor pro císařovu obrovskou sbírku soch. Nachází se nad bývalými konírnami, v nichž císař choval koně vzácného španělského plemene – odtud je odvozen název sálu. Sál měl původně uprostřed sloupy, které podpíraly malovaný strop, dnešní podoba je výsledkem několika rozsáhlých přestaveb. Z rudolfinské doby se zachovala část štukové výzdoby stěn. Dnes se ve Španělské sále konají významné státní akty, koncerty a společenská setkání.

Míčovna

zahradní budova s bohatou historií postavena v renesančním stylu.

Rudolfova galerie

prostora s délkou 47 m a šířkou 10 m v sousedství Španělského sálu.

Pražský hrad

119 08 Praha 1

Rychlý kontakt


Pro více informací o nabídce jídel, realizaci akcí, prohlídek prostor apod. kontaktujte:

Ing. Jindřich Chytráček

+420 602 363 904 jindrich.chytracek@golem.cz