Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V průběhu staletí se stala Novoměstská radnice svědkem mnoha dějinných událostí. V roce 1419 se zde odehrála první pražská defenestrace. V roce 1518, kdy se Novoměstská radnice stala sídlem šestipanského úřadu, došlo k výrazné architektonické úpravě budovy, v roce 1559 vyhořela a její přestavba trvala až do roku 1561. Při dalších opravách v roce 1905 byly objeveny cenné zachované zbytky původní architektury, podle kterých rekonstruovali arch. Wiehl a Hilbert původní vzhled radnice.

Novoměstská radnice

Karlovo nám. 1/23

120 00 Nové Město

Rychlý kontakt


Pro více informací o nabídce jídel, realizaci akcí, prohlídek prostor apod. kontaktujte:

Ing. Jindřich Chytráček

+420 602 363 904 jindrich.chytracek@golem.cz