Dům U Kamenného zvonu je dům čp. 605 na Staroměstském náměstí v Praze. Stojí vedle Paláce Golz-Kinských, na rohu Staroměstského náměstí a Týnské ulice. Dům byl přestavován v 15. – 19. století, v letech 1980–1987 byl rekonstruován. Od roku 1988 je v užívání Galerie hlavního města Prahy. Dům je pojmenován podle kamenného zvonu zasazeného do nároží.

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské nám. 1/605/13

110 00 Staré Město

Rychlý kontakt


Pro více informací o nabídce jídel, realizaci akcí, prohlídek prostor apod. kontaktujte:

Ing. Jindřich Chytráček

+420 602 363 904 jindrich.chytracek@golem.cz