Klášter

Jde o první gotickou stavbu v Praze. Klášter také sloužil jako přemyslovské pohřebiště. Po smrti jeho zakladatelky však skončila doba rozkvětu a význam kláštera postupně upadal. Před demolicí v rámci „asanace Starého Města“ ho zachránilo úsilí Jednoty pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Od roku 1963 byl rekonstruován pro potřeby Národní Galerie.

 
Restaurant u Anežky
Anežská 12
110 00 Praha 1

Rychlý kontakt


Pro více informací o nabídce jídel, realizaci akcí, prohlídek prostor apod. kontaktujte:

Ing. Jindřich Chytráček

+420 602 363 904 jindrich.chytracek@golem.cz