Muzeum vojenských dějin – Vojenský historický ústav (německý: Heeresgeschichtliches Museum – Militärhistorisches Institut) ve Vídni je hlavním muzeem rakouských ozbrojených sil. Dokumentuje historii rakouských vojenských záležitostí prostřednictvím široké škály exponátů zahrnujících především zbraně, zbroje, tanky, letadla, uniformy, vlajky, obrazy, medaile a čestné odznaky, fotografie, modely bitevních lodí a dokumenty. 

Muzeum je vhodné pro pořádání slavnostních příležitostí, například gala večeří.

Rychlý kontakt


Pro více informací o nabídce jídel, realizaci akcí, prohlídek prostor apod. kontaktujte:

Natálie Bystřická

+420 724 016 564 natalie.bystricka@golem.cz